Siła łaski cz.2

Grzech jest czymś, czego nie możemy uniknąć. Jak bakterie. Są ludzie chorujący na bakteriofobię. Takie osoby wszędzie widzą bakterie, które wywołują w nich lęk niewspółmierny do zagrożenia. Powoduje to pojawienie się dręczących myśli, związanych ze zdrowiem i higieną. Wywołuje ciągłe mycie rąk, obsesyjne dbanie o czystość. 

Niektórzy wierzący mają podobne podejście do grzechu. Żyją jak pod okupacją - w mentalnej niewoli i przekonaniu, że cały czas grzeszą, co powoduje stan ciągłego oskarżenia i ostatecznie może prowadzić do totalnego zniechęcenia.  

Kiedy apostoł Jan pisze, abyśmy nie grzeszyli, to wydaje się, że po prostu chce nas zachęcić do podejmowania dobrych życiowych decyzji. Nie uniknę grzechu, ale nie muszę świadomie czynić zło, obrażać, żyć nieuczciwie. Podobnie nie uniknę bakterii, ale nie zamierzam lizać klamki i podłogi w szpitalu! 

Grzech nie dotyczy jedynie moralności - dobrego i złego zachowania. Grzech jest przede wszystkim stanem serca - postawą przeciwną Bogu. To oznacza, że człowiek chce być bogiem sam dla siebie. Dlatego grzesząc nie czujemy, że grzeszymy.  

Naszym podstawowym zadaniem nie jest żyć bez grzechu (co jest nieosiągalne), ale nauczyć się go rozpoznawać w jego nawet najbardziej subtelnej formie, nazywać go po imieniu. 

Grzech nierozpoznany, ignorowany, skrywany, powoli wyniszcza życie. Kiedyś w moim samochodzie coś stukało w kole. Gdybym zajął się tym od razu, nie musiałbym wymienić więcej części. Grzech długo noszony tylko pogarsza sytuację. 
 
Grzech nazwany, rozpoznany prowadzi do łaski. Ludzie czasem myślą, że przyznanie się do grzechu oznacza koniec - potępienie, poniżenie. Wręcz przeciwnie - rozpoznanie grzechu jest dobrym początkiem, otwiera nas na łaskę. 

Rzymian 5:20 mówi, że gdzie wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Dzięki Mesjaszowi grzech nie istnieje w oderwaniu od łaski. Grzech nigdy nie przewyższy łaski. Świadomość grzechu wyzwala nas - nie boimy się bakterii grzechu, gdyż wiemy, że są pokonywane mocą łaski. 

Psalm 51 pokazuje jak potężna jest łaska w obliczu zła. 
Są w nim cztery określenia grzechu: przestępstwo, wina, zło, przelanie krwi. Ale aż kilkanaście określeń Bożej łaski: 
Zmiłowanie. Litość. Oczyszczenie. Wymazanie. Obmycie.
Napomnienie. Pokropienie. Ożywienie. Przebaczenie. 
Stworzenie czystego serca. Odnowienie ducha. Przyjęcie. 
Napełnienie. Przywrócenie radości. Posilenie. Wybawienie. 
Odbudowanie. 

Grzeszenie jest ograniczone. Łaska jest nieograniczona. Mamy w słowniku języka polskiego aż 126 synonimów słowa grzech - od niegodziwości po świństewko. O ileż więcej Bóg ma sposobów okazania łaski! W leśnym ekosystemie martwe drzewa i liście są początkiem życia nowych roślin. W Bożym ekosystemie łaska rozkłada grzech - na łopatki. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz