Wcielenie cz.2

Wcielenie to życie w oparciu o Bożą łaskę.  
Szczęśliwi smutni, pragnący, czystego serca. Za łaską należy podążać. Łaskę należy doceniać. Ponieważ wcielamy się w słabość, bezbronność, podążamy drogą krzyża, jest oczywistym, że bez łaski nie przetrwamy. 

Jesteśmy codziennie zależni od Bożej łaski jak tonący Piotr. Stwórca okazuje łaskę wątpiącym i tonącym. Nie topi słabych, ale ratuje. Modlitwa tonącego jest naszą codziennością. Jeśli nie wydaje się, że toniemy, to jeszcze nie rozumiemy łaski. Jeśli modlimy się wyłącznie z pozycji umiejących chodzić po wodzie, to żyjemy w masce człowieka niedowartościowanego, który boi się pokazać swoją słabość i udaje, że nigdy nie tonie. Dużo bliższa wcieleniu jest modlitwa tonącego. Dzięki temu, że toniemy, nie chlubimy się chodzeniem po wodzie, wiemy, że to nie nasza zasługa. 

Dzięki łasce łapię kolejny oddech powietrza. Żyję dzięki temu, że jestem podłączony do respiratora łaski. Wcielenie to siła wymieszana ze słabością, nadnaturalność z ułomnością, zwycięstwa z porażkami, mądrość z głupotą, wiara ze zwątpieniem. W jednej dziedzinie akurat chodzę po wodzie, w innej właśnie tonę. Cały czas potrzebuję łaski. Zwycięstwa i porażki są potrzebne, by poznawać ogrom Bożej miłości. 

Wcielenie to okazywanie łaski innym ludziom.
Szczęśliwi cisi, miłosierni, pokój czyniący. Skoro sami polegamy na łasce, w ten sam sposób chcemy traktować innych. 

Podczas wędrówki narodu Izraela przez pustynię, w pewnym momencie Stwórca chciał zniszczyć cały naród, jednak Mojżesz stanął w ich obronie i prosił, by okazać łaskę i miłosierdzie (5 M.9:24-29).  
Nasuwa się pytanie, to możliwe, że Mojżesz był bardziej miłosierny niż sam Stwórca? 
W tamtych czasach uważano bóstwa za okrutne, bez miłosierdzia. Czy Stwóca był taki sam? 

Człowiek nie może być bardziej miłosierny niż Stwórca, gdyż miłosierdzie Mojżesza również od Niego pochodziło, ale możemy być bardziej miłosierni niż współczesne bóstwa, takie jak świecka lub religijna kultura, zwyczaje, tradycja. 
Czy dzisiaj tak dobrze zdałbym test miłosierdzia jak zdał go Mojżesz? 

Jakże często religijni ludzie nie okazują łaski argumentując swoją postawę wersetami z Biblii. Dzisiaj instytucja Kościoła raczej nie kojarzy się z łaską i miłosierdziem. Jak kiedyś złe bóstwa. Chrystus przez swoje wcielenie pokazał prawdziwe oblicze kochającego Ojca. My też możemy chcieć.                                          

Wcielenie to obraz Królestwa Bożego, siła i zwycięstwo słabości. Boża metoda zwyciężania miłością i łaską. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz