Coś czy ktoś

Problemem współczesnych społeczeństw jest przedmiotowe postrzeganie drugiego człowieka - poddanie innych analizie, ocenie i krytyce. Drugi człowiek stał się badawczym „czymś”. Istnieje pilna potrzeba powrotu do właściwego podejścia, by widzieć w drugim człowieku brata i siostrę. Obcy jest bliźnim. Inny jest tym, kim jestem ja. To nie „coś” lecz „Ona” i „On”.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza